Zastosowanie systemu ekspertowego w internetowym serwisię doradczym dla handlu elektronicznego.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp 6

Rozdzial I.
Charakterystyka funkcjonowania sklepów internetowych

1.1 Wprowadzenie………. 9
1.1.1 Rodzaje sklepów internetowych………. 9
1.1.2 Zasady funkcjonowania sklepów internetowych ………. 10
1.1.3 Wady i zalety sklepów internetowych………. 12
1.2 Czynniki decydujace o popularnosci sklepów internetowych ………. 14
1.2.1 Lojalnosc klienta ………. 20
1.3 Doradztwo i obsługa klientów w sklepach internetowych ………. 27
1.3.1 Czynniki decydujace o dokonaniu zakupu ………. 27
1.3.2 Metody komunikacji z klientem ………. 30
1.3.3 System ekspertowy jako potencjalny doradca ………. 33


Rozdzial II.
Istota technologii systemów ekspertowych (SE)

2.1 Wprowadzenie do systemów ekspertowych………. 35
2.2 Definicja i historia systemów ekspertowych ………. 36
2.2.1 Obszary zastosowan systemów ekspertowych ………. 38
2.2.2 Wady i zalety systemów ekspertowych………. 39
2.2.3 Architektura systemów ekspertowych ………. 40
2.3 Pozyskiwanie wiedzy………. 42
2.3.1 Sposoby pozyskiwania wiedzy………. 43
2.3.2 Przebieg procesu pozyskiwania wiedzy………. 44
2.3.3 Zgodnosc i zupelnosc bazy wiedzy ………. 44
2.4 Reprezentacja wiedzy w SE ………. 45
2.4.1 Cechy reprezentacji wiedzy ………. 45
2.4.2 Rachunek predykatów ………. 47
2.4.3 Procesy wnioskowania w rachunku predykatów………. 49
2.4.4 Nieformalne metody przedstawiania wiedzy………. 49
2.5 Strategie rozwiazywania problemów ………. 52
2.5.1 Porównanie metod rozwiazywania problemów ………. 53
2.5.2 Wnioskowanie w systemach regulowych………. 54
2.5.3 Wnioskowanie w przód………. 54
2.5.4 Wnioskowanie wstecz ………. 57
2.5.5 Wiedza heurystyczna ………. 60
2.5.6 Strategie rozwiazywania sytuacji konfliktowych ………. 62
2.6 Tworzenie SE………. 63
2.6.1 Ogólne zasady tworzenia SE ………. 63
2.6.2 Analiza wstepna ………. 64
2.6.3 Analiza i projektowanie………. 65
2.6.4 Wykonanie prototypu ………. 65
2.6.5 Implementacja ………. 66
2.6.6 Wdrozenie ………. 66
2.6.7 Eksploatacja ………. 67
2.6.8 Narzedzia stosowane w tworzeniu SE ………. 67


Rozdzial III.
system szkieletowy PC-Shell

3.1 Architektura………. 69
3.1.1 Modul sterujacy 71
3.1.2 Translator jezyka opisu bazy wiedzy………. 71
3.1.3 Reprezentacja wiedzy ………. 71
3.1.4 Elementy architektury tablicowej w systemie ………. 72
3.1.5 Symulator sieci neuronowej ………. 72
3.1.6 Wnioskowanie ………. 73
3.1.7 Wyjasnienia ………. 73
3.1.8 Parametryzacja baz wiedzy ………. 74
3.2 Komunikacja z innymi aplikacjami ………. 74
3.2.1 Dostep do baz danych ………. 74
3.2.2 Dynamiczna wymiana danych (DDE) ………. 76
3.2.3 Automatyzacja OLE ………. 79
3.2.4 Integracja z innymi aplikacjami ………. 80
3.2.5 Wspólpraca z WWW………. 81


Rozdzial IV.
Koncepcja internetowego serwisu doradczego dla branzy komputerowej

4.1 Charakterystyka branzy komputerowej ………. 82
4.2 Internetowy sklep komputerowy ………. 83
4.2.1 Konfiguracja ………. 83
4.2.2 Opis produktów ………. 84
4.2.3 Ilustracja oferty ………. 85
4.2.4 Sprzedaz krzyzowa (cross-selling) ………. 85
4.2.5 Proces komunikacji i obslugi ………. 86
4.2.6 Promocja sprzedazy………. 87
4.2.7 Doradztwo w sklepach komputerowych ………. 87
4.3 Możliwościusprawnienia przebiegu procesu zakupu w sklepie internetowym ………. 88
4.4 Koncepcja systemu ekspertowego dla internetowego sklepu komputerowego ………. 90
4.4.1 Analiza i projektowanie ………. 91
4.4.2 Wykonanie prototyp……….. 93


Zakończenie………. 105
Streszczenie………. 107
Abstract………. 108
Slowa kluczowe ………. 109
Keywords………. 109
Bibliografia ………. 110Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.