Analiza przyczynowa wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp ……….. 3

Rozdział I
Istota i przedmiot analizy finansowej przedsiębiorstwa

1.1. Efektywność gospodarowania……….. 6
1.2. Analiza ekonomiczna……….. 7
1.3. Analiza finansowa……….. 10


Rozdział II
Metody analizy finansowej

2.1.Analiza porównawcza……….. 19
2.2.Analiza przyczynowa……….. 22


Rozdział III
Zakres i zasady analizy przyczynowej metoda czteroczynnikową

3.1.Czynniki ilościowe……….. 31
3.2.Czynniki jakościowe……….. 33


Rozdział IV
Zastosowanie metody czteroczynnikowej do analizy przyczynowej wyniku finansowego SPZOZ

4.1.Podstawowe informacje dotyczące badanego podmiotu……….. 35
4.2.Wynik analizy czteroczynnikowej w S.P.Z.O.Z……….. 38


Wnioski ……….. 43
Literatura ……….. 44

Oceń