Bankowość internetowa.

7 marca 2019 0 Przez administrator

Wstęp………2

Rozdział 1.
Bankowość, a możliwości Internetu……….6

1.1. Bankowość elektroniczna……….6
1.2. Phone i home banking……….8
1.3. Doradztwo online……….14
1.4. Internet banking……….16
1.5. Przyszłościowe produkty w bankowości internetowej……….18
1.5.1. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej………19
1.5.2. E-cash – pieniądz elektroniczny……….21


Rozdział 2.
Bankowość internetowa………28

2.1. Bezpieczeństwo transakcji……….28
2.2. Możliwości bankowości internetowej……….35


Rozdział 3.
Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce……….49

3.1. Bankowość internetowa – stan obecny i perspektywy rozwoju……….49
3.2. Porównanie Polski z Unią Europejską……….61


Rozdział 4.
Bankowość internetowa na wybranym przykładzie……….65Zakończenie………75
Bibliografia………77