Branding banku w opinii jego klientów na przykładzie Banku Milenium w XYZ

Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie brandingu w literaturze przedmiotu

1.1. Pojecie i istota brandingu
1.2. Cele i rodzaje brandingu
1.3. Funkcje brandingu


Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka Banku Milenium w XYZ jako obszaru badawczego

2.1. Geneza Banku
2.2. Produkty Banku Milenium w XYZ
2.3. Cechy wyrózniajace Bank Milenium w XYZ


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan, problem badawczy i hipotezy robocze
3.2. Zmienne zalezne i niezalezne i ich wskazniki
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4. Organizacja badan, teren badan i środowisko badawcze


Rozdzial IV.
Bank Millenium w XYZ jako obszar zastosowania brandingu w opinii pracowników banku – analiza empiryczna

4.1. Charakterystyka respondentów
4.2. Analiza empiryczna
4.3. Wnioski badawcze


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>