Charakterystyka komunalnych ujęć wód podziemnych w systemie wodociągowym na terenie gminy Szemud. 4.5/5 (16)

6 marca 2019 Off Przez administrator


1. Wstęp………..3

1.1 Obieg wody w przyrodzie ………..4
1.2. Zasoby wodne globu i Polski………..6
1.3 Ujęcia wód podziemnych………..7
1.4. Wody podziemne………..8
1.5. Jakość wód podziemnej………..11
1.6. Uzdatnianie wody podziemnej………..12
1.7. Ochrona wód podziemnych………..13

2. Gmina Szemud – charakterystyka

2.1. Położenie gminy Szemud………..18
2.2. Rzeźba terenu………..18
2.3 Budowa geologiczna ………..19
2.3. Zasoby surowcowe……….. 20
2.4. Wody powierzchniowe ………..21
2.5. Wody podziemne ………..22
2.6. Wody podziemne w gminie Szemud ………..24

3. Ujęcia wód podziemnych na terenie gminy Szemud

3.1. Ujęcie wody Będargowo ………..26
3.2. Ujęcie wody Bojano ………..29
3.3. Ujęcie wody Częstkowo ………..31
3.4. Ujęcie wody Łebno ………..33
3.5. Ujęcie wody w Leśnie ………..35
3.6. Ujęcie wody Przetoczyno ………..37
3.7. Ujęcie wody Szemud ………..40
3.8. Ujęcie wody Szemudzka Huta ………..42
3.9. Ujęcie wody w Warznie ………..44

4. Podsumowanie i wnioski końcowe ………..47
5. Spis tablic……….. 52
6. Spis rysunków……….. 52
7. Bibliografia……….. 53

Oceń