Dzienny Dom Pomocy Spolecznej jako zaklad administracyjny.


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Pojecie zakladu administracyjnego.

1.1. Pojecie zakladu administracyjnego w literaturze ………. 5
1.2. Wladztwo zakladowe ………. 9
1.3. Rodzaje zakladów administracyjnych ………. 12


Rozdzial II.
Tworzenie zakladów administracyjnych.

2.1. Podstawy prawne ………. 15
2.2. Podmioty uprawnione do tworzenia zakladów administracyjnych ………. 17
2.2.1. Jednostki samorządu terytorialnego ………. 17
2.2.2. Pozarzadowe organizacje pozytku publicznego ………. 28
2.3. Akty tworzace zaklady administracyjne ………. 30
Prawne formy działania zakladu administracyjnego ………. 32
2.4. Przekształcenie i likwidacja zakladów administracyjnych ………. 33
2.5. Organy zakladu administracyjnego ………. 36

Rozdzial III.
Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia zakladów

3.1. Pojecie kontroli i nadzoru ………. 45
3.2. Przedmiot i zakres kontroli i nadzoru ………. 47
3.3. Organy sprawujace nadzór i stosowane przez nie srodki kontroli i nadzoru……….50


Rozdzial IV. Pomoc spoleczna w Polsce.

4.1. Powstanie i zasady funkcjonowania placówek pomocy społecznej w Polsce ………. 54
4.2. Osrodki wsparcia ………. 59
4.3. Osrodki interwencji kryzysowej ………. 62
4.4. Podstawy prawne i kierunki działalności domów pomocy społecznej w Polsce ………. 63
4.4.1. Tryb kierowania do domów pomocy społecznej ………. 67


Rozdzial V.
Pomoc spoleczna w wybranych krajach Unii Europejskiej.

5.1. Pomoc spoleczna w Belgii – zakres przedmiotowy i podmiotowy ………. 73
5.2. Pomoc spoleczna w Niemczech – zakres przedmiotowy i podmiotowy ………. 76


Rozdzial VI.
Zaklady administracyjne w pomocy społecznej.

6.1. Swiadczenia pomocy instytucjonalnej ………. 87
6.2. Podstawy przyznawania swiadczen z pomocy społecznej ………. 91


Rozdzial VII.
Dzienny Dom Pomocy Spolecznej w Sosnowcu.

7.1. Zasada funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Spolecznej w Sosnowcu ………. 96
7.2. Rys historyczny placówki i baza lokalowa ………. 96
7.3. Pensjonariusze ………. 97
7.4. Biezaca dzialalnosc domu ………. 98
7.4.1 Zajecia i warsztaty terapeutyczne ………. 99
7.4.2. Zajecia aktywizacyjne ………. 99


Zakończenie ………. 102
Bibliografia ………. 104
Oswiadczenie ………. 108


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>