Emocjonalne i społeczne konsekwencje rozwodu w opinii osób doswiadczonych.


Wstęp…………3

Rozdzial I
Rodzina niepelna w świetle literatury naukowej………….5

1.1 Pojecie rodziny, rodziny niepelnej
1.2 Pojecie rozwodu; przyczyny rozwodów
1.3 Rola wieku dziecka, charakteru i okolicznosci jakie wystepuja przy rozstaniu lub rozwodzie rodziców
1.4 Najwieksze zagrozenia dla dzieci rozwiedzionych rodziców
1.5 Funkcjonowanie emocjonalne dzieci malzenstw rozwiedzionych
1.6 Problemy matek samotnie wychowujacych dzieci
1.7 Problemy ojców samotnie wychowujacych dzieci


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych………….24

2.1 Cel i przedmiot badan
2.2 Metody badawcze
2.3 Technika badawcza
2.4 Teren badan


Rozdzial III
Analiza badan wlasnych………….35

3.1 Charakterystyka badanej grupy


Zakończenie………….49
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>