Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel)


Wstęp……….4

Rozdział I.
Komunikacja w organizacji

1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8
1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14
1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18


Rozdział II.
Historia firmy XYZ

2.1. Informacja o firmie ………. 21
2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29
2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33
2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35


Rozdział III.
System komunikacji w firmie XYZ

3.1. Model komunikowania się ………. 40
3.2. Zakłócenia w komunikacji ………. 43


Rozdział IV.
Badania własne

4.1. Cel badań, hipoteza i problemy badawcze………. 46
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zakres i teren badań ………. 47
4.3. Wyniki badań ………. 49
4.4. Wnioski………. 58


Zakończenie ……….63
Spis tabel ………. 65
Bibliografia ……….67
Aneks -ankieta ……….69

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>