Możliwościpromocji walorów turystycznych dolin rzecznych na przykładzie Parku Krajobrazowego XYZ 4.2/5 (25)


1. Wstęp

2. Srodowisko geograficzne Parku Krajobrazowego ‚XYZ’

2.1. Polozenie
2.2. Charakterystyka obszaru
2.3. Infrastruktura spoleczno – gospodarcza
2.4. Srodowisko przyrodnicze
2.4.1. Flora
2.4.2. Fauna

3. Turystyka w regionie

4. Działania promocyjne i ich znaczenie dla zwiększenia atrakcyjnosci turystycznej obszaru

4.1. Pojecie, rola i struktura promocji
4.2. Reklama turystyczna
4.3. Propaganda turystyczna i promocja uzupelniajaca
4.4. Sprzedaz osobista

5. Dotychczasowa promocja walorów Parku Krajobrazowego ‚XYZ’

5.1. Promocja atrakcji przyrodniczych
5.1.1. Róznorodnosc krajobrazowa doliny Bugu
5.1.2. Cenne elementy fauny i flory
5.1.3. Sciezki przyrodniczo – dydaktyczne, rezerwaty, pomniki przyrody
5.2. Promocja atrakcji architektonicznych
5.2.1. Zabytki kultu religijnego
5.2.2. Zespoly dworskie i palacowe, unikatowe zespoly drewnianej zabudowy wiejskiej
5.3. Promocja atrakcji rekreacyjnych
5.3.2. Turystyka kajakowa, splywy tratwa, wedkowanie
5.3.3. Turystyka piesza
5.3.3. Turystyka rowerowa
5.4. Agroturystyka
5.5. Promocja atrakcji kulturowych Parku Krajobrazowego

6. Metody i techniki badan wlasnych
7. Proponowane formy promocji parku i jego atrakcji – wyniki badan
8. Wnioski, podsumowanie
9. Bibliografia
Aneks

Zestawienie tabel
Zestawienie fotografii


Oceń