Negocjacje jako rola menadzera w przedsiębiorstwie


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota negocjacji w biznesie…….. 6

Rozdzial 2.
Rola menadzera w przedsiębiorstwie

2.1. Menedzer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14
2.2. Rola menedzera w Zarzadzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20
2.3. Funkcje realizowanie przez menedzera w przedsiębiorstwie……..24


Rozdzial 3.
Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32

Rozdzial 4.
Analiza i wnioski z przeprowadzonych badan wlasnych

4.1. Organizacja badan wlasnych ……..37
4.2. Charakterystyka badanych osób…….. 41
4.3. Analiza wyników przeprowadzonych badan wlasnych…….. 44


Zakończenie ……..53
Bibliografia ……..55
Spis tabel i rysunków ……..57
Aneks ……..58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>