Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny.


Wstęp 3

Rozdział I.
Pojęcie komunikacji interpersonalnej w świetle literatury

1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej………… 4
1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny …………5
1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi………… 7
1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania w kręgu rodziny………… 9

Rozdział II.
Metodologia badań

2.1. Cel badań i problemy badawcze………… 12
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………12
2.3. Organizacja i przebieg badań …………13

Rozdział III.
Analiza zerbanego materiału empirycznego

3.1. Charakterystyka języka rodziny………… 14
3.2. Funkcjonowanie kodów proksemicznych, kinezycznych i prozodycznych w kręgu rodziny………… 18
3.3 Współczesny styl komunikacji w rodzinie …………25
3.4. Bariery komunikacyjne …………26
3.5. Kształtowanie prawidłowej komunikacji …………29

Zakończenie …………31
Bibliografia ………… 33
Aneks ………… 36


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>