Produkt bankowy w świetle koncepcji marketingu na przykładzie banku spóldzielczego w Zywcu


Wstęp………..4

Rozdzial I
Produkt bankowy i jego miejsce w koncepcji marketingu.

1.Pojecie produktu i jego funkcje………..6
2.Usluga bankowa jako oferta rynkowa………..9
3.Miejsce i znaczenie marketingu w banku………..11
4.Cykl zycia produktu na przykładzie usługi bankowej………..14
5.Cechy strategii produktowych banku………..18
6.Produkt bankowy w ujęciu marketingu – mix………..21


Rozdzial II
Bank Spóldzielczy jako podmiot rynku.

1.Historia Banku Spóldzielczego………..26
2.Struktura organizacyjna Banku Spóldzielczego………..35
3.Znaczenie personelu w działalności uslugowej Banku Spóldzielczego………..39
4.Struktura oferty i charakterystyka operacji bankowych………..41


Rozdzial III
Ocena działalności Banku Spóldzielczego w opinii respondentów.

3.1.Metodologia badan bezposrednich………..48
3.2.Charakterystyka respondentów ……….. 53
3.3.Ocena dzialan marketingowych w uslugach bankowych w opiniach badanych………..58


Zakończenie………..67
Bibliografia………..69
Spis tabel………..71
Spis zdjec………..71
Spis rysunków………..72
Zalacznik………..73


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>