Program wsparcia opiekunów w rodzinach zastepczych


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy pracy

1. Rodzina i jej znacznie w życiu dziecka………. 6
2. Rodzina zastepcza jako forma opieki………. 16
2.1 Geneza powstania rodzin zastepczych………. 16
2.2 Pojecie i rodzaje rodzin zastepczych………. 18
2.3. Zadania rodziny zastepczej ……….22
2.4. Wymagania wobec kandydatów na opiekunów w rodzinach zastepczych………. 24
3. Problemy opiekunczo-wychowawcze w rodzinach zastepczych………. 27
3.1. Trudnosci wychowawcze w rodzinie zastepczej………. 27
3.2. Trudnosci w pelnieniu roli opiekunów zastepczych ……….31


Rozdzial II.
Projekt zajęć warsztatowych

1. Zalozenia programu………. 37
2. Propozycje zajec………. 39


Podsumowanie………. 69
Literatura………. 71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>