Racjonalność inwestycji środków publicznych w przedszkola samorządowe i prywatne.

>


Wstęp……….4

Przedszkole, jego funkcje i rola w rozwoju społeczeństwa

1.1. Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka……….6
1.2. Cele i założenia edukacji przedszkolnej……….7
1.3. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego w Polsce……….13
1.4. Przegląd form wychowania przedszkolnego……….19
1.5. Kto może założyć przedszkole……….22


Rozdział 2
Metody finansowania, dotacje, subwencje

2.1. Metody finansowania……….27
2.2. Istota dotacji……….31
2.3. Istota subwencji……….36
2.4. Finansowanie przedszkoli……….41


Rozdział 3
Analiza wybranych inwestycji edukacyjnych w powiecie gliwickim

3.1. Powiat i miasto Gliwice jako podmiot finansujący działalność przedszkoli……….46
3.2. Budowa przedszkola w Sośnicowicach jako przykład inwestycji z sektora samorządowego……….51
3.3. Remonty i finansowanie działalności przedszkoli niepublicznych jako przykład inwestycji z sektora prywatnego……….59


Rozdział 4
Ocena porównawcza wybranych inwestycji

4.1. Racjonalność inwestycji w świetle polityki społecznej……….67
4.2. Ocena racjonalności alokacji środków publicznych w wymiarze księgowym………. 72
4.3. Ocena racjonalności alokacji środków publicznych w wymiarze prawnym………. 74
4.4. Ocena racjonalności alokacji środków publicznych w wymiarze finansowym………. 76
4.5. Porównanie inwestycji 79


Podsumowanie………. 83
Bibliografia………. 85
Spis rysunków………. 88
Spis tabel………. 89
Spis wyrkesów………. 89