Kompetencje prawne gminy.


Wstęp………….2

Rozdział 1
Samorząd wojewódzki – istota oraz zadania

1.1. Samorząd jako jednostka terytorialna – istota samorządu terytorialnego………….3
1.2. Zakres działalności samorządu wojewódzkiego – klasyfikacja zadań………….13
1.2.1 Zadania własne samorządu wojewódzkiego………….15
1.2.2 Zadania zlecone samorządu wojewódzkiego………….20


Rozdział 2
Wojewódzki zarząd melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie jako samorządowa jednostka organizacyjna

2.1. Podstawowe Informacje o WZMiUW w Warszawie………….22
2.2. Zadania i obowiązki wykonywane przez WZMiUW w Warszawie………….26
2.3. Kompetencje i obowiązki wykonywana przez poszczególne oddziały WZMiUW w Warszawie………….31


Rozdział 3
Analiza finansowa dochodów i wydatków samorządowych na przykładzie wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych w Warszawie

3.1. Analiza dochodów………….52
3.2. Analiza wydatków………….57


Zakończenie………….64
Bibliografia………….65
Spis rysunków………….67

 

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>