Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnymWstęp………. 2

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy badan wlasnych

1.1. Definicje i teorie zabawy……….4
1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15
1.3. Funkcje zabawy……….23
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27
1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan………. 41
2.2. Problemy badawcze……….43
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 44
2.4. Charakterystyka terenu badan ……….47
2.5. Charakterystyka grupy badanej ……….48


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Gry i zabawy w opinii badanych nauczycieli………. 51
3.2. Gry i zabawy w opinii badanych rodziców ……….55


Podsumowanie………. 67
Bibliografia ……….70
Spis schematów, tabel, wykresów.
Aneks………. 76


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>