Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym

23 października 2015 3 Przez administrator

Wstęp………. 2

Rozdział I
Teoretyczne podstawy badań własnych 

1.1. Definicje i teorie zabawy……….4
1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15
1.3. Funkcje zabawy……….23
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27
1.5. Możliwości wykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34

Rozdział II
Metodologia badan własnych 

2.1. Przedmiot i cel badan………. 41
2.2. Problemy badawcze……….43
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 44
2.4. Charakterystyka terenu badan ……….47
2.5. Charakterystyka grupy badanej ……….59

Rozdział III
Analiza wyników badan własnych 

3.1. Gry i zabawy w opinii badanych nauczycieli………. 59
3.2. Gry i zabawy w opinii badanych rodziców ……….69


Podsumowanie………. 78
Bibliografia ……….82
Spis schematów, tabel, wykresów.
Aneks………. 84