Skutecznosc terapii Doroslych Dzieci Alkoholików


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Alkoholizm

1.1. Historia spozywania i naduzywania alkoholu……….. 6
1.1.1. Uzaleznienie jako choroba – rys historyczny……….. 11
1.2. Fazy alkoholizmu i typy alkoholizmu wg Jelinka ………..13
1.3. Zaburzenia zwiazane z uzywaniem alkoholu w klasyfikacji DSM i ICD ………..17
1.3.1. Miedzynarodowa Klasyfikacja Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów ………..18
1.3.2. Klasyfikacja Amerykanskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ………..20
1.4. Leczenie alkoholizmu……….. 23

Rozdzial 2.
Wpływ choroby alkoholowej na rodziny

2.1. Funkcjonowanie rodziny alkoholowej ………..27
2.2. Wspóluzaleznienie……….. 29
2.3. Dzieci w rodzinie alkoholowej……….. 33
2.4. Dorosle dzieci alkoholików (DDA) ………..37

Rozdzial 3.
Formy pomocy dla DDA

3.1. Terapia ………..44
3.2. Pozostale formy pomocy……….. 47

Rozdzial 4.
Metodologia badan

4.1. Cel i przedmiot badan……….. 52
4.2. Problemy badawcze ………..53
4.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..55
4.4. Teren badan ………..57
4.3.1. Funkcjonowanie profesjonalnej terapii na podstawie grupy DDA w Stowarzyszeniu „OD-DO”……….. 57

Rozdzial 5.
Skutecznosc terapii dda- analiza badan wlasnych

5.1. Charakterystyka badanych osób ………..59
5.2. Sytuacja osobista i rodzinna ………..60
5.3. Aktualne relacje z rodzina pochodzenia……….. 62
5.4. Motywacje podjecia terapii……….. 63
5.5. Zmiany w procesię terapii ………..66
5.6. Czas pozostawania w terapii ………..68

Podsumowania i wnioski ………..69
Bibliografia ………..71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>