Slusznosc wyboru Nowych Siedmiu Cudów Swiata.


Wstęp………… 4

Cel i zakres pracy………… 5

Rozdzial 1.
Geneza Siedmiu Cudów Swiata.

1.1. Siedem Cudów Starozytnego Swiata…………6
1.2. Bernard Weber – Fundacja New 7 Wonders………… 14

Rozdzial 2.
Opis Nowych Siedmiu Cudów Swiata.

2.1. Petra………… 17
2.2. Koloseum………… 21
2.3. Machu Picchu………… 25
2.4. Wielki Mur Chinski………… 29
2.5. Chitzen Itza………… 33
2.6. Pomnik Chrystusa Zbawiciela………… 37
2.7. Tadz Mahal………… 40

Rozdzial 3.
Wybór Nowych Siedmiu Cudów Swiata.

3.1. Nominowane budowle………… 43
3.2. Machina propagandowo-reklamowa………… 49
3.3. System glosowania………… 50

Rozdzial 4.
Metodologia wlasnych badan empirycznych.

4.1. Przedstawienie przedmiotu oraz celu badan………… 52
4.2. Problematyka badawcza………… 52
4.3. Metody, techniki, narzedzia badawcze………… 53
4.4. Teren badan i charakter badanej grupy………… 54

Rozdzial 5.
Badania wlasne.

5.1. Ankieta………… 55
5.2. Analiza wyników badan wlasnych………… 55

Zakończenie………… 68
Bibliografia………… 69
Spis rysunków i map………… 70
Streszczenie………… 71


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>