Atrakcyjność turystyczna zabytków turystycznych Poznania 4.19/5 (27)


Wstęp

Rozdzial I
Gotyk – rys historyczny

1.1. Geneza stylu gotyckiego
1.2. Cechy stylu gotyckiego
1.3. Wybrane zabytki stylu gotyckiego w Europie
1.4. Charakterystyka wybranych zabytków stylu gotyckiego w Polsce


Rozdzial II
Styl gotycki w Poznaniu

2.1. Obiekty gotyckie na terenie Poznania
2.1.1. Kosciól sw. Jana Jerozolimskiego
2.1.2. Kosciól Najswietszej Marii Panny Wspomozycielki Wiernych
2.2.3. Katedra sw. Apostolów Piotra i Pawla
2.1.4. Kosciól Sukursalny Najswietszej Marii Panny (in Summo)
2.1.5. Kosciól Najswietszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszycielki
2.1.6. Kosciól sw. Wojciecha
2.1.7. Kosciól Bozego Ciala
2.1.8. Kosciól sw. Marcina
2.1.9. Kosciól sw. Malgorzaty
2.2. Atrakcyjność turystyczna opisywanych obiektów


Rozdzial III
Wartość turystyczna zabytków poznania – badania wlasne autora

3.1. Metodologia badan
3.1.1. Przedmiot badan, cel badan i hipoteza alternatywna
3.1.2. Metody, narzedzia, techniki badawcze
3.1.3. Obszar i organizacja badan
3.2. Prezentacja i analiza wyników badan
3.3. Wartość turystyczna prezentowanych zabytków – szanse i perspektywy w kontekscie przeprowadzonych badan


Zakończenie
Bibliografia
Spis fotografii, tabel, wykresów
Ankieta


Oceń