Srodowisko rodzinne a alkoholizm wśród nieletnich


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Srodowisko rodzinne a naduzywanie alkoholu wśród mlodziezy………5

1. Definicja, funkcje i typologia rodziny………11
2. Rola rodziny w procesię zapobiegania alkoholizmowi
wśród nieletnich………16
3. Postawy wychowawcze rodziców………27
4. Przyczyny siegania po alkohol przez młodych ludzi ……… 37
5. Psychospołeczne uwarunkowania w powstawaniu uzaleznienia
u dzieci i mlodziezy………50


Rozdzial II.
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych ………63

1. Przedmiot i cel badan………65
2. Metody i techniki badawcze………68
3. Organizacja i przebieg badan………70
4. Charakterystyka badanych uczniów………71


Rozdzial III.
Analiza wyników badan………75

1. Rodzina w oczach badanej mlodziezy………76
2. Sposoby spedzania wolnego czasu przez mlodziez ………87
3. Wiedza młodych na temat alkoholu ………96


Podsumowanie……..100
Bibliografia………102
Aneks i zalaczniki………105

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>