Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp 3

Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej………
9

1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9
1.2 Warunki przyrodnicze………10
1.3 Warunki ekonomiczne………17
1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17
1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24
1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników
statystycznych………26
1.4 Warunki prawne………28
1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35


Rozdzial 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej
………39

2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych (w tymniemieckich) w Polsce……….39
2.2 Inwestycje niemieckie w aglomeracji poznanskiej na tleinwestycji niemieckich w Polsce ogólem……….53
2.3 Pomoc udzielana przez instytucje niemieckie i europejskieinwestujacym w Polsce……….55


Rozdzial 3. XYZ – najwieksza inwestycja niemiecka
w aglomeracji poznanskiej………79

3.1 Specyfika gminy Tarnowo Podgórne i jej polityka proinwestycyjna………79
3.2 XYZ – rys firmy………83
3.3 Problemy inwestycyjne firmy XYZ………88


Rozdzial 4. Rola inwestycji zagranicznych w ksztaltowaniu się nowoczesnegooblicza kraju i aglomeracji
poznanskiej………112

4.1 Korzysci i nowe problemy wynikajace z zagranicznych inwestycji bezposrednich
dla kraju i regionu………112
4.2 Próba odpowiedzi na pytanie: czy warto dopuszczac kapital zagraniczny do
inwestowania na naszym terytorium………117


Literatura………131

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>