Wykonywanie wladzy rodzicielskiej w świetle prawa rodzinnego


Wstęp………….6

Rozdzial I
Pojecie i ogólna charakterystyka wladzy rodzicielskiej…………. 8

1.1. Terminologia wladzy rodzicielskiej…………. 8
1.2. Pojecie wladzy rodzicielskiej…………. 10
1.3. Podmiot i charakter prawny wladzy rodzicielskiej …………. 12
1.4. Powstanie i wygasniecie wladzy rodzicielskiej…………. 14
1.5. Standardy miedzynarodowe…………. 17


Rozdzial II
Tresc i zakres wykonywania wladzy rodzicielskiej

2.1. Uwagi ogólne…………. 19
2.2. Piecza nad osoba dziecka…………. 20
2.2.1. Wychowanie i kierowanie dzieckiem…………. 20
2.2.2. Działania kształtujące sytuacje prawna dziecka…………. 22
2.2.3. Zakaz stosowania kar cielesnych i obowiazek posluszenstwa dziecka…………. 24
2.3. Zarzad majatkiem…………. 26
2.3.1. Pojecie zarzadu majatkiem dziecka…………. 26
2.3.2. Sposób sprawowania i wylaczenia z zarzadu…………. 27
2.4. Reprezentacja dziecka…………. 30
2.5. Wykonywanie wladzy rodzicielskiej…………. 32
2.5.1. Dyrektywa ogólna…………. 32
2.5.2. Zasada samodzielnosci działania rodziców…………. 34
2.5.3. Pomoc sadu i innych organów wladzy panstwowej…………. 35
2.5.4. Wydanie dziecka…………. 38
2.5.5. Odpowiedzialnosc odszkodowawcza rodziców…………. 40


Rozdzial III
Ingerencje sadu w sfere wladzy rodzicielskiej

3.1. Uwagi wstepne…………. 42
3.2. Zawieszenie wladzy rodzicielskiej…………. 43
3.3. Ograniczenie wladzy rodzicielskiej …………. 44
3.3.1. Art. 109 k.r.o. jako podstawa prawna ograniczenia wladzy rodzicielskiej…………. 44
3.3.2. Ograniczenia wynikajace z obowiazków nalozonych na rodziców w trybie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich…………. 48
3.3.3. Ograniczenie wladzy rodzicielskiej jednego z rodziców ze wzgledu na ich rozlaczenie…………. 50
3.4. Pozbawienie wladzy rodzicielskiej…………. 52
3.4.1. Uwagi ogólne…………. 52
3.4.2. Obligatoryjny i fakultatywny charakter…………. 53
3.4.3. Skutki pozbawienia i przywrócenie wladzy rodzicielskiej…………. 56


Zakończenie…………. 58
Wykaz aktów prawnych…………. 60
Orzecznictwo…………. 62
Bibliografia…………. 64


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>