Wzrost społecznego przyzwolenia na eutanazje jako skutek przemian wiezi spolecznych


Wstęp

Rozdzial I.
Analiza zmiany społecznej

1.1 Wspólczesna rzeczywistosc spoleczna
1.2 Wiez spoleczna i jej przemiany
1.2.1 Istota wiezi społecznej
1.2.2 Wpływ przemian zachodzacych w rodzinie na decyzje dotyczace eutanazji


Rozdzial II
Eutanazja – zagadnienia terminologiczne

2.1 Definicja eutanazji
2.2 Odmiany eutanazji
2.2.1 Eutanazja okoloporodowa
2.2.2 Eutanazja dobrowolna i niedobrowolna
2.2.3 Eutanazja czynna i bierna


Rozdzial III.
Eutanazja – regulacje prawne

3.1 Historia powstania eutanazji
3.2 Prawo polskie a eutanazja
3.3 Normy prawne w odniesieniu do wybranych panstw
3.4 Stanowisko wybranych religii wobec eutanazji


Rozdzial IV.
Czlowiek w obliczu nieuleczalnej choroby

4.1 Wpływ bólu na decyzje osoby cierpiacej
4.2 Zagrozenie zycia a prawo pacjenta do poznania prawdy
4.3 Etyka lekarska wobec pacjentów w stanie terminalnym
4.4 Godnosc i jakosc zycia wobec smiertelnej choroby
4.5 Opieka paliatywna jako alternatywa dla eutanazji


Rozdzial V.
Omówienie wyników badan

5.1 Wywiady jakosciowe z pracownikami hospicjum
5.2 Ankieta – badanie na temat eutanazji


Zakończenie
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>