Znaczenie visual merchandasingu w sprzedaży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator

Wstęp………5

Rozdział 1
Charakterystyka branży odzieżowej

1.1. Rynek odzieżowy w Polsce ………7
1.2. Rola e-commerce, wielokanałowość i omnikanałowość w sprzedaży odzieży……… 8
1.3. Zachowania e-konsumentów ………13
1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego……… 13
1.5. Rola influencera ………15

Rozdział 2
Rola i znaczenie sprzedawcy

2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy……… 18
2.2. Czynniki wpływające na skuteczność sprzedawcy……… 20
2.3. Ustalenie potrzeb klienta ………24

Rozdział 3
Zachowania nabywców

3.1. Potrzeby klienta……… 27
3.2. Proces zakupowy klienta……… 27
3.3. Hierarchia potrzeb i jej znaczenie w marketingu……… 29
3.4. Różnice pokoleniowe……… 31

Rozdział 4
Rola visual merchandising


4.1. Istota visual merchandisingu ………34
4.2. Narzędzia visual merchandisingu ………36
4.3. Funkcje visual merchandisingu w sklepie ………38

Rozdział 5
Metodologia przeprowadzonych badań

5.1. Istota i rola badań marketingowych ………41
5.2. Charakterystyka respondentów ………42
5.3. Decyzje zakupowe konsumentów ………46
5.4. Oczekiwania konsumentów ………51

Zakończenie ………55
Bibliografia ………57
Spis rysunków ………62
Spis tabel……… 62
Załącznik do pracy – ankieta ………63

Oceń