Albertanski model pomocy bezdomnym na podstawie przytuliska


Wstęp

Rozdzial I
Bezdomnosc jako fakt spoleczny

1.1. Definicja bezdomnosci. Próba okreslenia zjawiska
1.2. Syndrom bezdomnosci
1.3. Przyczyny bezdomnosci
1.4. Skutki bezdomnosci
1.5. Zjawisko bezdomnosci w Polsce
1.6. Pryncypia udzielania pomocy bezdomnym


Rozdzial II
Sw. Brat Albert zalozyciel Albertynskiego modelu pomocy bezdomnym

2.1. Glówne zalozenia misji Sw. Brata Alberta
2.2. Zasadnicze cechy milosierdzia
2.3. Milosc ku Chrystusowi motywem milosiernej służby Sw. Brata Alberta
2.4. Wspólnota – podstawowe środowisko terapeutyczne
2.4.1. Czynniki psychologiczne
2.4.2. Czynniki religijne
2.4.3. Apostolstwo obecnosci forma służby Chrystusowi w czlowieku potrzebujacym


Rozdzial III
Powstanie przytuliska i formy jego pomocy

3.1. Poczatki dzialalnosci
3.2. Organizacja przytuliskowej wspólnoty
3.3. Rola liderów wspólnoty


Rozdzial IV
Charaketrystyka wolontariatu

Rrozdzial V
Zycie codzienne przytuliska -swiadczenia pomocowe bezdomnym
5.1. Obowiazki pensjonariuszy – pomoc medyczna
5.2. System pomocy socjalnej
5.3. Zajecia terapeutyczne
5.4. Zycie religijne

Zakończenie

Bibliografia

Uwaga: Pierwszy rozdzial nie zawiera przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>