Bankowość internetowa jako nowoczesny kanał dystrybucji produktów bankowych w Polsce na przykładzie ofert wybranych banków. 4.32/5 (25)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział 1
Bankowość elektroniczna

1.1 Pojęcie i istota bankowości elektronicznej…….. 4
1.2 Klasyfikacja bankowości elektronicznej…….. 6
1.2.1 Bankowość samoobsługowa…….. 12
1.2.2 Bankowość modemowa…….. 14
1.2.3 Bankowość telefoniczna…….. 15
1.2.4 Bankowość telewizyjna…….. 17
1.2.5 Bankowość mobilna ……..18
1.3 Historia bankowości elektronicznej ……..20
1.3.1 Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce…….. 25


Rozdział 2
Idea bankowości internetowej

2.1 Ogólny zarys bankowości internetowej ……..37
2.1.1 Modele organizacji banku w Internecie…….. 41
2.2 Produkty i usługi bankowości internetowej ……..43
2.3 Korzyści wynikające ze stosowania bankowości internetowej…….. 48
2.4 Bezpieczeństwo systemu bankowości internetowej ………..51


Rozdział 3
Rynek bankowości internetowej w Polsce……..57

3.1 Charakterystyka rynku bankowości internetowej w Polsce ……..57
3.2 Prezentacja i analiza ofert bankowości internetowej wybranych banków…….. 64


Zakończenie ……..79
Bibliografia ……..81
Spis tabel…….. 82
Spis rysunków…….. 83

Oceń