Biznes plan zakladu drzewnego.


Streszczenie ………..3

Rozdzial I.
Profil i zakres działania przedsiębiorstwa i zakres działania przedsiębiorstwa ………..4

1. Dane do przedsiębiorstwie
– Siedziba przedsiębiorstwa
– Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
– Struktura kapitalowa
– Zobowiazania
2. Wymagania formalno prawne
– Wymagania formalno-prawne

Rozdzial II.
Plan marketingowy ………..5

1. Analiza rynku
2. Strategia cenowa
3. Dystrybucja
4. Reklama
5. Produkt
6. Koszt działalności marketingowej
7. Analiza SWOT
a). Mocne i slabe strony przedsiębiorstwa
b). Szanse inwestycji
c). Zagrozenia inwestycji
d). Otoczenie przedsiębiorstwa
– Polityka Gospodarcza
– Sytuacja podatkowa
– Ubezpieczenia

Rozdzial III.
Plan techniczny ………..10

1. Opis wyboru ze strony technicznej
A. Sklad produktu
B. Wymiary produktu
C. technologia produkcji
2. Opis maszyn potrzebnych do produkcji
3. Zdolnosc produjcyjna
4. Dostepnosc materialów i surowców
5. Majatek produkcyjny
6. Koszty produkcji
7. Cel i zakres inwestycji
– Cel inwestycji
– Lokalizacja inwestycji
– srodki realizacji celu
– Oddzialywanie na środowisko
– Harmonogram realizacji
– Uzasadnienie dla inwestycji

Rozdzial IV.

Plan organizacji……….. 14

1. Kadra pracownicza
2. Planowanie zatrudnienia
3. Koszty
a. Wynagrodzenia
b. Szkolenia pracowników- przystosowanie do nowej inwestycji

Rozdzial V
Plan finansowy ………..17

1. Warianty inwestycji i wybór najodpowiedniejszego
2. Kredyt
3. Amortyzacja
4. Bilans
5. Rachunek zysków i strat
6. Próg rentownosci – ilosciowy i wartościowy
7. Analiza wrazliwosci
8. Analiza wskaZników
a) Plynnosc finansowa
b) Analiza zadluzenia
c) Rotacja zapasów, zobowiazan i naleznosci
d) Analiza rentownosci przedsiębiorstwa
e)Okres zwrotu nakladów. NPV

Wnioski ……….. 27
Zalaczniki……..28
1. Bilans

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>