Ceny transferowe jako narzędzie optymalizacji podatkowej 4.35/5 (37)Wstęp……….. 4

Rozdzial I
Istota stosowania cen transferowych

1.2. Pojecie cen transferowych……….. 6
1.2. Znaczenie cen transferowych……….. 7
1.3. Ceny transferowe w świetle regulacji prawnych ………..9
1.4. Podmioty powiazane w stosunkach krajowych i miedzynarodowych……….. 10
1.5. Raje podatkowe……….. 11
1.6. Spólki typu offshore ………..18


Rozdzial II
Optymalizacja podatkowa z uzyciem cen transferowych

2.1. Ceny transferowe jako narzedzie planowania podatkowego……….. 22
2.2. Advance Pricing Agreement czyli Uprzednie Porozumienie Cenowe ………..25
2.3. Oszustwa podatkowe w przypadku cen transferowych ………..27


Rozdzial III
Techniki ustalania cen transferowych

3.1. Arm’s length principle czyli zasada ceny rynkowej……….. 31
3.2. Metody szacowania cen transakcyjnych……….. 35
3.3. Metody transakcyjne ………..37
3.3.1. Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej ………..38
3.3.2. Metoda ceny odsprzedazy……….. 40
3.3.3. Metoda rozsadnej marzy(koszt plus)……….. 43
3.4. Metody zysku transakcyjnego ………..46
3.4.1. Metoda podzialu zysków……….. 47
3.4.2. Metoda zysku transakcyjnego ………..49


Rozdzial IV
Kontrola skarbowa w zakresię cen transferowych

4.1. Ustalenie powiazan oraz wstepna selekcja podmiotów podlegajaych kontroli……….. 56
4.2. Wybór jednostek objetych kontrola skarbowa ………..57
4.3. Kontrola dokumentacji ksiegowej ………..58
4.4. Badanie cen transferowych……….. 61


Zakończenie……….. 67
Spis tabel i schematów……….. 68
Bibliografia ………..69


Oceń