Controlling w banku

Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka controllingu

1. Istota, funkcje zadania controllingu
2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu
3. Zasady controllingu
4. Charakterystyka i instrumenty controllingu
5. Controlling, a kontrola


Rozdzial II
Controlling i jego wpływ na bank

1. Controlling w banku
2. Skladniki systemu controllingu
3. Zarządzanie ryzykiem bankowym
4. Produkty controllingu i ich uzytkownicy


Rozdzial III
Analiza banku XYZ

1. Charakterystyka banku XYZ
2. Działalność banku XYZ
3. Miejsce i organizacja kontroli wewnetrznej w strukturze organizacyjnej banku


Rozdzial IV
Funkcjonowanie controllingu w banku XYZ

1. Kontrola w banku XYZ
2. Analiza kosztów
3. Uwarunkowania dalszego rozwoju banku XYZ


Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>