Identyfikacja dzialan marketingowych realizowanych przez szkoly ponadgimnazjalne.

 

Wstęp

Rozdzial I
Działania marketingowe jako instrument promocji szkoly ponadgimnazjalnej

1.1.Definicja dzialan marketingowych
1.2.Charakterystyka marketingu jako instrumentu promocji
1.3.Rola i efektywnosc dzialan marketingowych
1.4. Koncepcje dzialan marketingowych realizowanych w placówkach oswiatowych


Rozdzial II
Funkcjonowanie szkoly XYZ w zakresię dzialan realizowanych przez nia dzialan marketingowych

2.1. Opis działalności szkoly
2.2.Akty prawne dotyczace promocji szkoly
2.3.Działania merketingowe realizowane przez szkole XYZ oraz ich identyfikacja


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych dotyczacych identyfikacji dzialan marketingowych realizowanych w szkole XYZ.

3.1.Przedmiot i cele badan
3.2.Problemy badawcze i hipotezy
3.3.Zmienne i wskazniki
3.4.Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.5.Organizacja, przebieg oraz charakterystyka badanej grupy
3.6.Analiza uzyskanych wyników badan


Podsumowanie i wnioski
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>