Internet- Szanse i zagrozenia dla wspólczesnej mlodziezy

Wstęp

Rozdzial I.
Internet – Globalna siec komputerowa.

1.1. Charakterystyka Internetu.
1.2. Historia i rozwój Internetu.
1.3. Internet w Polsce.
1.4. Charakterystyka uzytkowników polskiego Internetu.


Rozdzial II.
Szanse i zagrozenia internetu dla wspólczesnej mlodziezy- Ujecie teoretyczne.

2.1. Rozwój dziecka w wieku szkolnym.
2.2. Podatnosc młodzieży na przekazy medialne.
2.3. Pozytywne i negatywne oddzialywanie Internetu na wspólczesna mlodziez.
2.4. Rola Internetu w życiu wspólczesnej mlodziezy.


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan.
3.2. Problemy i hipotezy badawcze.
3.3. Zmienne i wskazniki.
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
3.5. Organizacja i przebieg badan.
3.6. Teren badan.

Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>