Kobieta na polskim rynku pracy.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie

1.1. Dyskryminacja ze wzgledu na plec i wiek……. 5
1.1.1. Stereotypy plci …….8
1.1.2. Uprzedzenia i mechanizm dyskryminacji……. 10
1.1.3. Matryca dyskryminacji …….11
1.1.4. Rodzaje dyskryminacji …….12
1.2. Równosc szans i rynek pracy …….15
1.2.1. Ekonomia zycia codziennego …….16
1.2.2. Podzial pracy w domu a model zwiazku……. 17
1.2.3. Kontrakt plci a rozwój gospodarczy …….18
1.3. Rynek pracy a plec …….19
1.3.1. Nierówne szanse na rynku pracy……. 20
1.3.2. Bariery równosci …….24

Rozdzial II.
Prawne przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

2.1. Regulacje prawne dotyczace równego traktowania……. 27
2.1.1. Prawo miedzynarodowe …….27
2.1.2. Konstytucja RP …….28
2.1.3. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy……. 29
2.1.4. Kodeks pracy …….29
2.2. Dyskryminacja bezposrednia i posrednia……. 30
2.3. Molestowanie i molestowanie seksualne …….31
2.4. Interwencja w sprawach o dyskryminacje …….31
2.5. Wyjatki od zasady równego traktowania …….32
2.5.1. Ochrona ciazy i macierzynstwa …….32
2.5.2. Preferowanie plci w zatrudnieniu …….32
2.5.3. Działania wyrównawcze …….33
2.2. Strategie wyrównywania szans …….33
2.2.1. Women in Development (WID) …….34
2.2.2. Gender and Development (GAD) …….38

Rozdzial III.
Analiza sytuacji kobiety na rynku pracy – badania wlasne

3.1. Problematyka i cel badan …….42
3.2. Charakterystyka badanej grupy …….44
3.3. Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy – wyniki badan wlasnych……. 51
3.3.1. Sytuacja na rynku pracy …….51
3.3.2. Korzystanie przez kobiety z urlopów macierzynskich i wychowawczych……. 52
3.3.3. Powrót do pracy po urlopie……. 56
3.3.4. Praca po powrocie z urlopu (warunki i przystosowanie)……. 63
3.3.5. Skracanie urlopów wychowawczych i jego przyczyny……. 67
3.3.6. Praca zawodowa a wychowanie dziecka …….69
3.3.7. Instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem……. 76
3.3.8. Opinie na temat rozwiazan umozliwiajacych korzystanie z urlopów wychowawczych……. 80
3.4. Wnioski……. 83

Zakończenie……. 86
Bibiografia …….88
Spis rysunków……. 91
Spis wykresów …….92
Zalaczniki …….94


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>