Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.


Wstęp

Rozdzial 1.
Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii

1.1 Pojecie oszczednosci……….6
1.2 Sposoby oszczedzania………. 7
1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12
1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17

Rozdzial 2.
Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania

2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23
2.2 Pojecie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25
2.3 Bezpieczeństwo inwestycji w funduszu inwestycyjnym ……….29
2.4 Rodzaje funduszy inwestycyjnych ……….34

Rozdzial 3.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe jako typ funduszy inwestycyjnych.

3.1 Istota ubezpieczen na zycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitalowymi
3.2 Rodzaje ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych ……….46
3.3 Funkcje ubezpieczen z funduszami kapitalowymi………. 49
3.4 Zalety i wady ubezpieczen na zycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitalowymi ……….51
3.5 Porównanie funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitalowych………. 52
3.6 Wady i zalety inwestowania w fundusze kapitalowe ……….54

Rozdzial 4.
Fundusze inwestycyjne i fundusze kapitalowe w strukturze oszczednosci Polaków

4.1 Poziom oszczednosci Polaków i struktura portfela inwestycyjnego………. 57
4.2 Analiza badan wlasnych ……….62
4.3 Wnioski z badania ……….78

Zakończenie………. 80
Bibliografia………. 83
Zalacznik………. 87
Spis wykresów i rysunków………. 91

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>