Narkomania w okresie dorastania mlodziezy


Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka adolescencji………4

1. Adolescencja, jako jedna z faz rozwoju czlowieka………4
2. Fazy i zadania adolescencji………6
3. Przemiany w okresie dojrzewania………9
4. Zachowania ryzykowne………21


Rozdzial II
Charakterystyka narkomani w okresie adolescencji………23

1. Etymologia terminów narkotyki, narkomania oraz uzaleznienie………23
2. Rodzaje i fazy uzaleznienia od narkotyków………29
3. Przyczyny uzaleznienia od narkotyków………33
4. Charakter i skala zjawiska narkomanii w Polsce i na swiecie………34


Rozdzial III
Profilaktyka zjawiska narkomanii………40

1. Prawne aspekty problemu narkomanii………40
2. Charakterystyka programów profilaktycznych i terapeutycznych narkomanii………42
3. Pomoc osobom uzaleznionym………50


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>