Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1.Definicja ryzyka zawodowego
1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego
1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce
1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego
1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego
1.6. Wymagania gwarantujace poprawna ocene ryzyka


Rozdzial II
Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego

2.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis)
2.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej
2.3. Wskaznik ryzyka – Metoda RISK SCORE
2.4. Metoda 5 kroków


Rozdzial III
Ocena ryzyka na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej

3.1.Charakterystyka srodowiska pracy sprzedawcy stolarki budowlanej
3.2.Identyfikacja zagrozen
3.4.Szacowanie parametrów ryzyka
3.5.Wynik koncowy oceny ryzyka- karta oceny ryzyka
3.6.Wykorzystanie wyników oceny ryzyka zawodowego do eliminacji zagrozen na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej.Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>