Ogólna charakterystyka systemów finansowo-księgowych w rachunkowości

3 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział 1
Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiortwem

1.1. Systemy informacyjne przedsiębiorstw ………..4
1.2. Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….. 8
1.3. Czynniki wpływające na wybór oprogramowania dla firm……….. 13


Rozdział 2
Kryteria wyboru systemu finansowo – księgowego

2.1. Charakterystyka techniki komputerowej……….. 18
2.2. Ustawa o rachunkowości a informatyzacja księgowości……….. 20
2.3. Zasady wdrażania systemu finansowo – księgowego……….. 26
2.4. Warunki uwzględniane przy wyborze systemu finansowo-księgowego ………..31


Rozdział 3
Charakterystyka wybranych systemów finansowo-księgowych

3.1. Przykładowe systemy informatyczne klasy ERP ………..36
3.2. Analiza porównawcza funkcjonalności wybranych systemów finansowo-księgowych ………..40
3.3. Bezpieczeństwo systemu finansowo-księgowego ………..46


Podsumowanie……….. 49
Bibliografia……….. 52