Polska w procesie integracji europejskiej

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1
Rozwój Unii Europejskiej i jej założenia

1.1. Geneza integracji europejskiej……… 6
1.2. Przebieg integracji europejskiej do 2004 r………. 10
1.3. Działania integracyjne UE po 2004 roku………. 11
1.4. Cele i założenia Unii Europejskiej……… 12


Rozdział 2
Przebieg i płaszczyzny integracji Polski z Unią

2.1. Droga Polski do UE ………17
2.2. Zmiany w polskich przepisach prawnych spowodowane integracją……… 22
2.3. Programy Operacyjne jako odpowiedź na wyzwania UE……… 24
2.4. Środki finansowe UE 2004- 2006, 2007 – 2013 ………31


Rozdział 3
Analiza wpływu integracji europejskiej na Polskę

3.1. Wpływ integracji europejskiej na polską gospodarkę ………34
3.2. Wpływ integracji europejskiej na polskie rolnictwo ………39
3.3. Wpływ integracji europejskiej na politykę społeczną……… 42


Zakończenie……… 50
Abstrakt ………52
Bibliografia……… 53
Spis tabel i rysunków ………58