Promocja zdrowia w mediach lokalnych na przykładzie analizy artykulów z Ekspressu XYZ w latach 2009-2010.


Streszczenie……….4
Wstęp……….5

Rozdzial I.
Zagadnienia dotyczace promowania zdrowia przez srodki masowego przekazu w świetle literatury.

1.1. Geneza promocji zdrowia……….8
1.2. Sposoby definiowania promocji zdrowia……….12
1.3. Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna i prewencja……….16
1.4. Strategie działania promocji zdrowia……….19
1.5. Narodowy Program Zdrowia jako kierunkowskaz dzialan z zakresu promocji zdrowia……….24
1.6. Istota komunikowania masowego……….27
1.7. Prasa, jako podstawowy srodek masowego przekazu……….30
1.8. Funkcje prasy a promowanie wartosci zdrowia……….33

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….38
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….39
2.3. Badane zmienne i ich wskazniki……….43
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….46

Rozdzial III.
Analiza badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka Ekxpressu XYZ jako gazety promujacej wartość zdrowia………..51
4.2. Problemy zdrowotne poruszane w artykulach Ekspressu XYZ………..53
4.2.1. Stomatologia………..53
4.2.2. Problemy zdrowotne zwiazane ze wzrokiem………..54
4.2.3. Problemy zwiazane z kregoslupem………..55
4.2.4. Pozostale choroby………..56
4.3. Odbiorcy tresci z zakresu promocji zdrowia, do których adresowane sa artyluly ‚Expressu XYZ’……….58
4.4. Metody działania proponowane w tresci artykulów ‚Expressu XYZ’………..59
4.5. Zgodnosc tresci z zakresu promocji zdrowia z Narodowym Programem Zdrowia………..66

Podsumowanie……….77
Zakończenie……….81
Bibliografia:……….84
Wykaz rysunków:……….89


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>