Tag: promocja

Promocja karmienia piersią jako ważne działanie na rzecz zdrowia publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wprowadzenie – zasady żywienia niemowląt i dzieci (EPHOs) 2. Cel pracy 3. Metoda i materiał 4. Wstęp 4.1. Karmienie piersią 4.1.1. Fizjologia wydzielania mleka 4.1.2. Skład mleka matki 4.2. Znaczenie karmienia piersią 4.2.1. Znaczenie żywieniowe 4.2.2. Znaczenie psychologiczne 4.2.3. Znaczenie dla rozwoju dziecka. Zapobieganie chorobom 4.3. Aspekty praktyczne karmienia…

Promocja wewnątrzorganizacyjnej kultury bhp, jako strategi budowania bezpiecznego środowiska pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Cel i zakres pracy Rozdział 1 Bezpieczeńśtwo i higiena pracy w środowisku polskich przedsiębiorstw 1.1. Wypadek przy pracy – definicja i analiza pojęć 1.1.1. Wykaz statystyczny wypadków w polskich organizacjach i przedsiębiorstwach 1.1.2. Okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy 1.2. Choroby zawodowe – przedstawienie problematyki podmiotu Rozdział 2 Kultura bezpieczeństwa…

Promocja usług bankowych na przykładzie Polbanku EFG. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Teoretyczne problemy związane z marketingiem 1.1 Istota i znaczenie marketingu………. 6 1.2 Produkt ……….11 1.3 Promocja ……….13 1.4 Cena ……….17 1.5 Dystrybucja ……….19 Rozdział II Charakterystyka Polbanku i jego otoczenia 2.1 Ogólna charakterystyka Polbanku ……….21 2.2 Działalność marketingowa Polbanku ……….25 2.3 Otoczenie makroekonomiczne………. 31 2.4 Opis mikrootoczenia…

Promocja wydarzen muzycznych w mediach spolecznosciowych na przykladzie Open’er festival Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………4 Rozdzial I Promocja wydarzen kulturalnych 1.1. Pojecie i historia promocji……… 7 1.2. Funkcje promocji……… 10 1.3. Metody i narzedzia promocji……… 12 1.4. Wydarzenia kulturalne, jako przedmiot promocji……… 20 Rozdzial II Media spolecznosciowe jako narzedzie i przestrzen promocji 2.1. Pojecie mediów spolecznosciowych or?z ich genez? ………26 2.2. Rodz?je mediów spolecznosciowych…………

Promocja w kształtowaniu wizerunku biura podróży ITAKA Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Promocja jako narzędzie kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego 1. Istota promocji oraz jej cele i funkcje …………7 2. Promocja jako instrument marketingu-mix …………11 3. Specyfika promocji przedsiębiorstwa turystycznego………… 12 4. Kompozycja tradycyjnych instrumentów promocji………… 13 5. Nowoczesne narzędzia promocji …………24 Rozdział II Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego 1. Pojęcie…

Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne ujęcie marketingu 1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka 1.3. Kształtowanie strategii marketingowych 1.3.1. Analiza otoczenia 1.3.2. Analiza SWOT 1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw Rozdział II Marketing w działalności ubezpieczeniowej 2.1. Badania i segmentacja rynku 2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej…

Promocja regionu XYZ w związku z wejściem Polski do UE Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Unia Europejska i jej instytucje 1.1. Podstawowe informacje o Unii Europejskiej ……….5 1.2. Instytucje europejskie………. 10 Rozdział 2. Rozwój stosunków między Polską a Unią Europejską 2.1. Kalendarium procesu integracji ……….17 2.2. Kwestie regionalne w Unii Europejskiej……….26 2.3. Opinia mieszkańców X na temat przystąpienia Polski do Unii…

Promocja książki na łamach 'Rzeczypospolitej’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Geneza i struktura 'Rzeczypospolitej’. 1.1 Początki 'Rzeczypospolitej’. Miejsce pisma na polskim rynku piśmienniczym……….5 1.2 Struktura 'Rzeczypospolitej’………14 1.3 Różnorodność i poczytność dodatków 'Rzeczypospolitej’………15 Rozdział II. Rzecz o książkach jako dodatek recenzyjny 2004-2006 2.1 Historia dodatku literackiego……….18 2.2 Budowa dodatku 'Rzecz o książkach’……….23 2.3 Formy upowszechniania książki na łamach…

Promocja Usług Turystycznych na przykładzie biura podróży 'Panorama – Tour’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Turystyka 1. Geneza turystyki 2. Funkcje turystyki 3. Usługi turystyczne 4. Czynniki wpływające na rozwój turystyki Rozdział II Marketing w turystyce 1. Charakterystyka marketingu 2. Rola marketingu 3. Usługi a marketing mix 4. Koncepcje marketingu 5. Promocja Rozdział III Promocja w turystyce 1. Charakterystyka Biura Podróży 'Panorama…

Promocja zatrudnienia w latach 2004-2007 na przykładzie działań PUP w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Zarys problematyki bezrobocia 1. Bezrobocie – aspekty pojęciowe……….7 2. Bezrobocie jako zjawisko społeczne……….15 Rozdział II. Polityka zatrudnienia w Polsce 1. Charakterystyka polskiego bezrobocia……….26 2. Promocja zatrudnienia – rozwiązania prawne……….34 3. Aktywna polityka zatrudnienia i jej instrumenty……….42 Rozdział III. Lokalny rynek pracy w latach 2004-2007 1. Uwarunkowania społeczno…

Promocja zdrowia w mediach lokalnych na przykładzie analizy artykułów z Ekspressu XYZ w latach 2009-2010. 4.5/5 (24)

Przez administrator

Streszczenie……….4 Wstęp……….5 Rozdział I. Zagadnienia dotyczące promowania zdrowia przez środki masowego przekazu w świetle literatury. 1.1. Geneza promocji zdrowia……….8 1.2. Sposoby definiowania promocji zdrowia……….12 1.3. Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna i prewencja……….16 1.4. Strategie działania promocji zdrowia……….19 1.5. Narodowy Program Zdrowia jako kierunkowskaz działań z zakresu promocji zdrowia……….24 1.6. Istota…

Promocja w branży muzycznej na przykładzie zespołu XYZ. 4.35/5 (23)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Promocja w branży muzycznej. 1.1. Pojęcie i istota promocji. 1.2. Instrumenty promocji w branży muzycznej. 1.3. Specyfika promocji w branży muzycznej. Rozdział II. Charakterystyka zespołu XYZ. 2.1. Historia zespołu. 2.2. Profil działalności zespołu. 2.3. Wizerunek zespołu na rynku muzycznym. Rozdział III. Działania promocyjne w zespole XYZ. 3.1.…

Karta Praw Podstawowych jako promocja praw człowieka w państwach Unii Europejskiej. 4.72/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Unia Europejska – geneza, historia, cele 1.1. Geneza i historia powstania Unii Europejskiej 1.1.1. Idee przed rokiem 1945 1.1.2. Idee po roku 1945 1.1.3. Kalendarium historii powstawania Unii Europejskiej 1.2. Cele działania Unii Europejskiej 1.2.1. Cele współpracy w obszarze Unii Europejskiej Rozdział 2 Geneza Karty Praw Podstawowych…

Promocja usług bankowych (Przykład Banku PKO S.A.) 4.48/5 (23)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie 1.1 Istota marketingu………… 5 1.2 Istota promocji …………10 1.2.1 Reklama …………10 1.2.2 Public relations………… 18 1.2.3 Sprzedaż osobista …………24 1.2.4 Promocja sprzedaży …………29 Rozdział 2 Bank XYZ. Jako podmiot na rynku bankowym 2.1 System bankowy w Polsce …………33 2.2 Sektor bankowy w…

Ocena współzależności pomiędzy polskimi markami na rynku turystycznym w Polsce 4.44/5 (16)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Marka jako wizerunek produktu. 1.1. Sposoby rozumienia marki……….5 1.2. Wskaźnik świadomości istnienia marki………..14 1.3. Uwarunkowania zasięgu marki i sposoby jej promowania……….17 Rozdział 2 Pojęcie i gospodarcze znaczenie turystyki. 2.1. Turystyka jako sektor gospodarki……….22 2.2. Pojęcie i charakterystyka wybranych form turystyki………..28 2.3 Rynek usług turystycznych i jego funkcjonowanie……….37…

Formy promocji turystyki w Polsce 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział I Rynek w turystyce 1.1. Charakterystyka rynku usług turystycznych ……….7 1.2. Analiza i określenie sektorów rynku w turystyce……….12 1.3. Struktura informacyjna w turystyce……….18 Rozdział II Marketing w turystyce 2.1. Marketing i jego rola w turystyce……….21 2.2. Idee marketingu……….29 2.3. Usługi turystyczne a marketing – mix……….32 2.4. Promocja…

Skuteczność działania promocji i reklamy w pośrednictwie nieruchomości na przykładzie firmy Home Broker 4.69/5 (16)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce 1.1. Sytuacja na polskim rynku mieszkaniowym w ostatnich latach……… 11 1.2. Czynniki kształtujące rynek nieruchomości w Polsce w przyszłości……… 14 Rozdział II Rola pośredników na rynku nieruchomości 2.1. Konkurencja na rynku nieruchomości ………19 2.2. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości……… 20 Rozdział…

Promocja skituringu na obszarze wschodniej części Beskidu Żywieckiego 4.33/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Turystyka górska- informacje ogólne 1.1 Turystyka- wyjaśnienie pojęcia 1.2 Charakterystyka turystyki górskiej 1.2.1 Zasady bezpiecznej turystyki górskiej 1.3 Miejsce narciarstwa wśród innych aktywności turystów górskich Rozdział II Skituring 2.1. Ogólna charakterystyka 2.2. Sprzęt skiturowy 2.3. Rozwój skituringu w Polsce Rozdział III Beskid Żywiecki 3.1. Ogólna charakterystyka (topografia,…

Promocja województwa opolskiego poprzez sport i kulturę fizyczną 4.53/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing terytorialny 1.1. Pojęcie marketingu 1.2. Marketing miast i regionów 1.3. Pojęcie promocji Rozdział II Promocja w sporcie 2.1. Geneza sportu 2.2. Sport w mediach i kulturze 2.3. Sport jako promocja regionu Rozdział III Sportowa Opolszczyzna 3.1. Charakterystyka regionu 3.2. Historia sportu opolskiego 3.3. Promocja sportu opolskiego…

Marketing w sporcie na przykładzie klubu XYZ 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing sportowy – aspekt teoretyczny 1. Klub sportowy a marketing………6 1.1. Marketing sportowy……..6 1.2. Kluby sportowe jako organizacje oraz źródła ich przychodów…….. 9 1.3. Koncepcje działalności marketingowej w klubach sportowych ……..13 2. Elementy marketingu sportowego…….. 14 2.1. Produkt sportowy ……..14 2.2. Cena produktu sportowego ……..19 2.3. Dystrybucja…

Product placement jako narzędzie promocji 5/5 (7)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie oraz historia product placement’u 1.1 Definicja product placement oraz jej wyjaśnienie 1.2. Historia product placement – czyli jak to się wszystko zaczęło 1.2.1. Początki lokowania produktu w mediach światowych 1.2.2. Historia product placement w polskich mediach Rozdział 2 Product placement i jego występowanie w mediach masowych…

Promocja Polski za granicą – wymiar instytucjonalny, ocena i wnioski 5/5 (12)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Terminologia i geneza promocji 1.1 Definicje promocje………5 1.2 Rodzaje działań promocyjnych………6 1.3 Strategie promocyjne………10 1.4. Prawne i kulturowe uwarunkowania promocji. Makro i mikrootoczenie przedsiębiorstwa………11 Rozdział 2 Promocja Polski –wymiar instytucjonalny 2.1 Instytucje zajmujące się promocją Polski………15 2.1.1. Polska organizacja turystyczna………15 2.1.2. PAIZ………18 2.1.3. Ministerstwo Kultury Polski i…

Nachalny product placement w polskich serialach 5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Znaczenie product placement w budowaniu komunikatu reklamowego 1.1. Płatne komunikaty reklamowe w mediach jako forma komunikacji marketingowej ………..5 1.2. Pojęcie product placement (lokowania produktu) i jego stosowanie w mass mediach ………..10 1.3. Przepisy prawne dotyczące lokowania tematu i produktu ………..15 1.4. Sposoby lokowania produktu w przekazie telewizyjnym…