Promocja wydarzen muzycznych w mediach spolecznosciowych na przykladzie Open’er festival Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator


Wstep………4

Rozdzial I
Promocja wydarzen kulturalnych

1.1. Pojecie i historia promocji……… 7
1.2. Funkcje promocji……… 10
1.3. Metody i narzedzia promocji……… 12
1.4. Wydarzenia kulturalne, jako przedmiot promocji……… 20


Rozdzial II
Media spolecznosciowe jako narzedzie i przestrzen promocji

2.1. Pojecie mediów spolecznosciowych or?z ich genez? ………26
2.2. Rodz?je mediów spolecznosciowych……… 33
2.3. Zastosowanie promocji w mediach spolecznosciowych……… 39


Rozdzial III
Open’er festival

3.1. Geneza i historia festiwalu……… 43
3.2. Charakterystyka wydarzenia i jego cele ………50
3.3. Repertuar festiwalu oraz frekwencja……… 55


Rozdzial IV
Wydarzenia muzyczne Open’er festivalu i ich promocja w mediach spolecznosciowych

4.1. Media spolecznosciowe w promocji wydarzen festiwalu……… 58
4.2. Analiza metod i narzedzi promocji ………67
4.3. Wnioski ………71


Zakonczenie……… 73
Bibliografia……… 74
Netografia ………78
Spis tabel i wykresów zamieszczonych w tekscie ………79

Oceń