Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Metodologiczne ujęcie marketingu

1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu
1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka
1.3. Kształtowanie strategii marketingowych
1.3.1. Analiza otoczenia
1.3.2. Analiza SWOT
1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw


Rozdział II
Marketing w działalności ubezpieczeniowej

2.1. Badania i segmentacja rynku
2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej
2.3. Determinanty wyboru i zakupu ubezpieczenia
2.4. Konkurencja na rynku ubezpieczeń


Rozdział III
Promocja jako główne narzędzie ekspansji firmy

3.1. Funkcje promocji
3.2. Narzędzia polityki promocji
3.2.1. Reklama
3.2.2. Sprzedaż osobista

3.2.3. Promocja dodatkowa
3.2.4. Public relations
3.3. Projektowanie strategii promocji w zakładach ubezpieczeń


Rozdział IV
Badanie poziomu wiedzy obywateli na temat ubezpieczeń

4.1. Charakterystyka badania
4.2. Analiza wyników badań własnych
4.3. Wnioski końcowe


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników