Relacje przestrzenne i ekonomiczne pomiedzy uzdrowiskiem a rejonem osadniczym na przykładzie Solca Zdroju

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………. 2

Rozdzial 1.
Turystyka uzdrowiskowa i jej zwiazek z rozwojem gospodarczym.

1.1 Geneza turystyki uzdrowiskowej………. 5
1.2 Turystyka uzdrowiskowa w Polsce w latach 2008-2013………. 9
1.3 Pojecie turystyki uzdrowiskowej………. 15
1.4 Wpływ gospodarki na rozwój lokalny miasta………. 23


Rozdzial 2.
Historia regionu i rozwój gminy Solec-Zdrój………. 30

2.1 Historia regionu i gminy Solec-Zdrój………. 30
2.2 Atrakcyjność funkcjonalna i przestrzenna gminy Solec-Zdrój………. 34
2.3 Charakterystyka zespolu uzdrowiskowego ………. 39


Rozdzial 3.
Rozwój turystyki uzdrowiskowej w Solcu-Zdroju………. 43

3.1 Charakterystyka spoleczno-ekonomiczna miasta i gminy Solec-Zdrój………. 43
3.2 Historia uzdrowiska Solec-Zdrój………. ………. 51
3.3 Sposób zarządzania (opis prywatnych i publicznych uzdrowisk)………. 56
3.4 Z uzdrowiska do SPA………. 64


Rozdzial 4.
Analiza wpływu uzdrowiska na gospodarke gminy Solec-Zdrój………. 70

4.1 Cele strategiczne rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego na terenie gminy Solec-Zdrój………. 70
4.2 Cel i metodologia badan wlasnych………. 77
4.3 Ocena wpływu uzdrowiska na rozwój gminy Solec Zdrój w świetle ankiety dla mieszkańców i kuracjuszy ………. 79
4.4 Gospodarka miasta Solec Zdrój a dzialalnosc uzdrowiskowa w gminie………. 90


Zakończenie………. 94
Bibliografia ………. 96
Spis rysunków………. 99
Spis tabel………. 100

Aneks