Rentownosc jako kategoria oddzialujaca na efektywnosc zarzadzania 5/5 (6)

20 października 2020 0 Przez administrator

 

Wstep………..3

Rozdzial 1
Efektywność zarzadzania w przedsiębiorstwie

1.1. Tradycyjne podejście do zarzadzania przedsiebiorstwem……….. 5
1.2. Współczesne koncepcje zarzadzania ………..11
1.3. Sprawozdawczość finansowa jako zródlo informacji o rentowności przedsiebiorstwa……….. 15


Rozdzial 2
Rentownosc w rachunkowosci finansowej

1.4. Pojecie, istota i metody pomiaru efektywnosci ………..20
1.5. Rentownosc – pojecie i odmiany……….. 24v
1.6. Rola analizy rentownosci dla przedsiebiorstwa i otoczenia……….. 29

Rozdzial 3
Rentowność w rachunkowości zarządczej

1.7. Zastosowanie analizy progu rentowności w rachunkowości zarządczej ………..34
1.8. System rachunku kosztów dla potrzeb oceny rentownosci ………..38
1.9. Nowoczesne narzedzia oceny rentowności ………..43

Rozdział 4
Ocena rentowności spółek z branży logistycznej

1.10. Opis metodologii badania oraz badanej zbiorowosci……….. 48
1.11. Analiza rentownosci w przedsiebiorstwach logistycznych – Schenker Sp. z o.o. oraz Raben Logistics Polska Sp. z o.o. ………..50
1.12. Dyskusja i wnioski z przeprowadzonej analizy rentownosci……….. 53


Zakonczenie……….. 56
Bibliografia……….. 57
Spis tabel……….. 62
Spis rysunków……….. 63

 

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto