Rodzaje wód i ich uzdatnianie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Rozdział 1.
Rodzaje wód i ich charakterystyka

Rozdział 2.
Warunki jakim powinna odpowiadać woda

Rozdział 3.
Sposoby uzdatniania wody i rodzaje urządzeń

Rozdział 4.
Schematy technologiczne stacji uzdatniania wody

Rozdział 5.
Urządzenia do koagulacji objętościowej

5.1. Ogólna charakterystyka procesu koagulacji
5.2. Dawkowanie reagentów


Rozdział 6.
Osadniki

6.1. Przeznaczenie i rodzaje osadników
6.3. Budowa i działanie osadników


7. Klarowniki z zawieszonym osadem

8. Filtry

9. Demineralizacja wody i urządzenia do demineralizacji

9.1. Metody demineralizacji wody
9.2. Demineralizacją wody metodą termiczną
9.3. Demineralizacją wody metodą elektrodializy
9.4. Demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy
9.5. Demineralizacja wody metodą wymiany jonowej


10. Usuwanie smaku i zapachu z wody

Literatura

Uwaga: Brak przypisów.

Oceń