Rola i znacznie eksportu w rozwoju rynku produkcji jabłek w Polsce w latach 2004-2018

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Handel zagraniczny – ujęcie teoretyczne

1.1.Pojęcie i rozwój handlu zagranicznego ……….5
1.2.Klasyfikacje handlu zagranicznego………. 10
1.3.Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu zagranicznego………. 16
1.4.Rola handlu zagranicznego w systemie gospodarczym………. 21


Rozdział II
Handel zagraniczny polski produktami rolno-spożywczymi w latach 2004-2018

2.1.Uwarunkowania handlu zagranicznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej………. 23
2.2.Poziom i dynamika handlu produktami rolno-spożywczymi ……….24
2.3.Struktura towarowa handlu produktami rolno-spożywczymi………. 29
2.4.Struktura przestrzenna handlu produktami rolno-spożywczymi ……….35


Rozdział III
Wpływ eksportu na rynek produkcji jabłek w latach 2004-2018 – analiza statystyczna

3.1. Metodologia analizy badawczej………. 40
3.2. Charakterystyka produkcji jabłek w Polsce………. 43
3.3. Charakterystyka eksportu jabłek w Polsce ……….48
3.4. Analiza statystyczna wpływu eksportu na produkcję jabłek w Polsce………. 54


Zakończenie ……….62
Bibliografia………. 65
Publikacje książkowe………. 65
Artykuły w czasopismach ……….66
Netografia ……….67
Spis tabel ……….69
Spis rysunków ……….70