Ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp, cel i zakres pracy………. 4

Rozdzial I.
Przemysl odziezowy i handel hurtowy wyrobami odziezowymi w Polsce.

1. Sytuacja gospodarcza a rynek przemyslu odziezowego………. 6
2. Handel hurtowy………. 12


Rozdzial II.
Charaktersytyka przedsiębiorstwa XYZ.

1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………. 17
2. Obszar działania i struktura oryganizacyjna………. 19
3. Zatrudnienie ………. 23
4. Cele i misja działalnosci………. 25
5. Asortyment produkcyjny………. 26
6. Magazynowanie i dystrybucja………. 28


Rozdzial III.
Organizacja produkcji.

1. Organizacja procesu produkcji………. 31
2. Park maszynowy………. 34


Rozdzial IV.
Analiza warunków pracy i ryzyka zawodowego.

1. Zasady oceny ryzyka zawodowego………. 39
2. Identyfikacja zagrozen………. 41
3. Ocena ryzyka zawodowego………. 47
4. Ocena ryzyka zawodowego na typowych stanowiskach w przedsiębiorstwie XYZ………. 49
5. Propozycje wprowadzenia usprawnien organizacyjno- ergonomicznych w przedsiębiorstwie………. 65


Podsumowanie ………. 71
Pismiennictwo………. 72
Spis tabel………. 73
Spis rysunków………. 74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>