Sprawozdanie finansowe, jako źródłoinformacji zarzadczychWstęp ………………… 3

Rozdzial 1.
Charakterystyka sprawozdan finansowych.

1.1. Istota i cel sporzadzania sprawozdan finansowych …… 5
1.2. Bilans ………………… 14
1.3. Rachunek zysków i strat ……. 19
1.4. Informacja dodatkowa, rachunek przeplywów pienieznych oraz zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) wlasnym …….. 29
1.5. Zasady sporzadzania budżetów ………. 36


Rozdzial 2.
Nowoczesne metody analizy finansowej wykorzystywane w controllingu

2.1. Charakterystyka nowoczesnych metod analizy finansowej …. 42
2.2. Ekonomiczna wartość dodana … 49
2.3. Rynkowa wartość dodana ……57
2.4. Miernik wartosci dodanej dla akcjonariuszy …..61
2.5. Zwrot gotówkowy z inwestycji …………64


Rozdzial 3.
Analiza sprawozdan finansowych spółki XYZ za lata 2008 – 2010 oraz obliczenie wskazników: EVA, MVA, SVA oraz CFROI

3.1. Charakterystyka działalności spółki XYZ, przedstawienie danych ze sprawozdan finansowych za lata 2008 – 2010 oraz ich analiza …….68
3.2. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ na podstawie ekonomicznej wartosci dodanej ……73
3.3. Obliczenie wartosci wskaznika rynkowej wartosci dodanej spółki XYZ w latach 2008 – 2010 ….. 83
3.4. Wyliczenie wartosci dodanej dla akcjonariuszy spółki XYZ w latach 2008 – 2010 … 85
3.5. Wyliczenie gotówkowej stopy zwrotu z inwestycji spółki XYZ w poszczególnych latach … 89


Zakończenie …. 94
Literatura …………. 96
Wykaz tabel ………..99
Wykaz rysunków ….. 100
Wykaz wykresów …….100

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony