Status prawny kuratora oswiaty


Wstęp………4

Rozdzial I.
Kształtowanie się urzedu kuratora oswiaty w Polsce – rys historyczny………6

1. Urzad kuratora oswiaty w latach 1917 – 1930 ………6
1.1. Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratora Okregu Szkolnego Krakowskiego. ………10
1.2. Okres okupacji hitlerowskiej ………13
2. Urzad kuratora oswiaty w latach 1944 – 1987 ………14
3. Aktualna pozycja prawna kuratora oswiaty ………24


Rozdzial II.
Powolanie na stanowisko kuratora oswiaty ………27

1. Uwagi wstepne ………27
2. Ogloszenie konkursu na stanowisko kuratora oswiaty ………28
3. Praca komisji konkursowej ………29
4. Tryb kontroli zarzadzen kuratora oswiaty ………31


Rozdzial III.
Funkcje i rola kuratora oswiaty………33

1. Uwagi wstepne ………33
2. Istota i cel sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolami i placówkami publicznymi i nie publicznymi ………34
2.1. Hospitacja ………38
2.2. Wizytacja ………39
3. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli ………44
4. Wspólpraca z Wojewódzka Rada Oswiatowa ………49


Rozdzial IV.
Zasady organizacji kuratorium oswiaty………52

1. Struktura organizacyjna kuratorium oswiaty ………52
2. Zakres działania wydzialów kuratorium ………59
2.1. Wydzial Szkolnictwa Podstawowego i Wychowania Przedszkolnego ………59
2.2. Wydzial Szkolnictwa Ponadpodstawowego, Opieki i Wychowania ………60


Uwagi i wnioski koncowe………63
Wykaz litertury………65

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>