Wizerunek medialny Lecha Kaczyńskiego po 10 kwietnia 2010 na łamach Wprost, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej i WprostWstęp ……….3

Rozdział I
Wizerunek polityczny w ujęciu teoretycznym.

1.1 Definiowanie wizerunku politycznego……….. 4
1.2 Elementy wizerunku politycznego………. 7
1.3 Odmiany wizerunków politycznych………. 11
1.4 Twórcy wizerunku polityka ……….16
1.5 Proces tworzenia wizerunku………. 17


Rozdział II
Marketing polityczny jako narzędzie kreowania wizerunku

2.1 Historyczne etapy rozwoju marketingu politycznego……….. 21
2.1.1 Etap wstępny ( przełom XIX/XX w.- 1952 ) ……….22
2.1.2 Etap konsolidacji marketingu politycznego ( 1952-1964 )……….22
2.1.3 Etap konsultantów politycznych ( od 1964 do chwili obecnej )………. 23
2.2 Marketing polityczny rozważania definicyjne. ……….24
2.3 Funkcje mediów masowych w marketingu politycznym ……….26
2.4 Rola środków masowego przekazu w kreowaniu wizerunku na gruncie marketingu politycznego……….. 30
2.5 Modele relacji między mediami a politykami ……….35


Rozdział III
Prasa – strefa budowania opinii publicznej

3.1 Historia prasy………. 37
3.2 Ewolucja poglądów odnoszących się do siły mediów……….. 40
3.2.1 Pierwsza faza badań: wiara we wszechmocne media.
3.2.2 Druga faza: sprawdzenie teorii wszechmocnych mediów. ……….41
3.2.3 Faza trzecia: ponowne odkrycie siły mediów. ……….42
3.2.4. Faza czwarta: negocjowany wpływ mediów ………..43
3.3 Rola prasy w budowaniu wizerunku i formułowaniu opinii publicznej. 44
3.4 Wyznaczniki norm etycznych dla prasy………. 49


Rozdział IV
Medialny wizerunek Lecha Kaczyńskiego

4.1 Elementy biograficzne. ……….53
4.2 Wizerunek Lecha Kaczyńskiego po 10 kwietnia 2010 na łamach „Wprost”, „Rzeczpospolitej” i „Gazety Wyborczej”……….. 56


Zakończenie ……….87
Bibliografia………. 88

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>