Wpływ przestepczosci nieletnich na poczucie bezpieczenstwa mieszkańców powiatu Pszczynskiego

Wstęp
Rozdzial I.
Przestepczosc nieletnich

1.1 Wyjasnienie pojęći definicji uzywanych w pracy
1.2 Rozmiary zjawiska przestepczosci w kraju, udzial osób nieletnich
1.3 Etiologia przestepczosci nieletnich
1.3.1 Rodzina, jako czynnik wpływajacy na zachowanie przestepcze nieletnich
1.3.2 Szkola, grupy rówiesnicze oraz jej wpływ na przestepczosc nieletnich
1.3.3 Inne czynniki majace wpływ na przestepczosc nieletnich, srodki masowego przekazu, przynaleznosc do subkultur.

Rozdzial II.
Struktura i dynamika przestepczosci nieletnich. Analiza danych statystycznych z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

2.1 Narkomania i alkoholizowanie się nieletnich
2.2 Udział nieletnich w bójkach i pobiciach
2.3 Kradzieze i rozboje

Rozdzial III.
Analiza przeprowadzonych badan.

3.1 Problem przestepczosci nieletnich w powiecie Pszczynskim
3.2 Zagrozenie dla mieszkańców powiatu Pszczynskiego ze strony nieletnich przestepców
3.3 Brak poczucia bezpieczenstwa w swoim miejscu zamieszkania
3.4 Obawa oraz strach mieszkańców przed nieletnimi przestepcami
3.5 Ocena efektywnosci pracy funkcjonariuszy policji na terenie powiatu Pszczynskiego oraz innych instytucji odpowiedzialnych za problem przestepczosci nieletnich.

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>